Zdjęcie widok zewnętrzny szpitala

Skargi

Skargi

Jeżeli masz zastrzeżenia co do jakości otrzymanych usług medycznych lub jeżeli jesteś zdania, że potraktowano Ciebie niesprawiedliwie, zwróć się do członka personelu szpitala/ośrodka. Jeżeli wolisz, możesz się skontaktować z kierownikiem działu skarg i zażaleń (Complaints Manager) w Herefordshire Primary Care Trust, tel. 01432 344 344, adres:

Complaints Manager
Herefordshire Primary Care Trust
Vaughan Building
Ruckhall Lane
Belmont
Hereford 
HR2 9RP

Powrót do góry