Warunki

Zasady i warunki

Korzystanie ze strony internetowej

Strona Witamy w Herefordshire – http://www.welcometoherefordshire.com/ jest prowadzona dla jej użytkowników. Wejście na stronę i korzystanie z jej zawartości oznacza przyjęcie naszych warunków, które obowiązują od momentu pierwszej wizyty na stronie.

Własność intelektualna

Nazwy, wizerunki i logo umożliwiające identyfikację strony internetowej Witamy w Herefordshire stanowią prawnie zastrzeżoną własność Rady Herefordshire. Kopiowanie naszych logo i/lub logo osób trzecich udostępnianych na tej stronie, jest zakazane bez uzyskania uprzedniej zgody właściciela takich praw autorskich.

Prośby o wyrażenie zgody na wykorzystanie logo Witamy w Herefordshire należy kierować do Redaktora strony:
Telefon (01432) 260216
welcometoherefordshire@herefordshire.gov.uk

Prosimy opisać, w jaki sposób i dlaczego pragną Państwo wykorzystać logo. Należy podać dane kontaktowe: nazwisko i imię, adres, numer telefonu, numer faksu i e-mail.

Patrz także Deklaracja praw autorskich Oświadczenie Prawa autorskie.

Zasady hiperpołaczeń

Hiperpołączenia do strony Witamy w Herefordshire przez osoby trzecie

Nie trzeba prosić o pozwolenie na zamieszczanie połączeń bezpośrednio do naszych stron. Nie mamy nic przeciwko bezpośrednim połączeniom do informacji znajdujących się na naszej stronie. Gdyby jednak połączenia takie były niezgodne z dobrym obyczajem lub mylące, zastrzegamy sobie prawo do dochodzenia naszych praw moralnych.

Jednakże nie zezwalamy, aby nasze strony ładowały się w ramkach na Państwa stronie internetowej. Strony Witamy w Herefordshire muszą ładować się w całym oknie użytkownika.

Hiperpołaczenia ze strony Witamy w Herefordshire do osób trzecich

Zgodnie z naszymi zasadami, w miarę potrzeb staramy się o uzyskanie zgody na połączenia do innych stron internetowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość ani wiarygodność stron, z którymi łączymy, ani też połączenie takie nie oznacza, że popieramy poglądy wyrażane na takich stronach. Zamieszczenie połączenia nie powinno być traktowane jako forma poparcia. Nie możemy gwarantować, że takie połączenia będą działać bez przerwy i nie mamy kontroli nad dostępnością stron, do których połączenia zamieszczamy.

Ochrona przed wirusami

Dokładamy wszelkich starań, aby sprawdzać i testować materiały zamieszczane na naszej stronie na wszystkich etapach ich tworzenia i emisji. Rozsądnie jest zawsze skanować każdy materiał pobierany z Internetu programem antywirusowym. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za straty, zakłócenia w pracy ani szkody spowodowane w danych lub systemie komputerowym, jakie mogą wystąpić podczas korzystania z materiałów pobranych ze strony Witamy w Herefordshire.

Zrzeczenie się odpowiedzialności strony Witamy w Herefordshire

Strona Witamy w Herefordshire obejmuje materiały publikowane pod adresem http://www.welcometoherefordshire.com/. Nasza strona internetowa oraz materiały związane z informacjami o samorządzie, produktach i usługach (lub informacjami, produktami i usługami osób trzecich), są przekazywane „w stanie, w jakim są”, bez deklaracji ani poparcia oraz bez jakichkolwiek gwarancji, zarówno wyrażonych jak i domyślnych, co obejmuje m.in. domyślne gwarancje zadowalającej jakości, właściwości dla określonego celu, nienaruszania praw osób trzecich, zgodności, bezpieczeństwa i dokładności.

Nie gwarantujemy, że działania zawarte w materiałach prezentowanych na stronie będą niezakłócone i wolne od wad, że defekty będą możliwe do naprawienia ani że nasza strona lub serwer, który ją udostępnia, są wolne od jakichkolwiek wirusów, ani nie gwarantujemy pełnego działania, dokładności czy niezawodności materiałów. W żadnym przypadku nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, w tym m.in. pośrednie lub wynikowe straty lub szkody lub jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane użyciem lub utratą użyteczności danych lub zysków w związku z korzystaniem ze strony Witamy w Herefordshire.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby zapewnić dokładność materiałów publikowanych na stronach Witamy w Herefordshire. Materiały te są regularnie kontrolowane i uaktualniane.

Strona Witamy w Herefordshire nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za straty, szkody ani uszkodzenia ciała, niezależnie od ich rodzaju, spowodowane przez wady lub braki w informacjach lub kodach w materiałach zawartych na stronach ani na innych stronach, które są połączone z naszą stroną. Odniesienia ani połączenia z takimi stronami nie powinny być traktowane jako poparcie przez stronę Witamy w Herefordshire dla opinii wyrażanych na takich stronach lub usług oferowanych za ich pośrednictwem

Niniejsze strony znajdują się na serwerze prowadzonym przez Radę Herefordshire. Poglądy wyrażane na tych stronach nie muszą być zbieżne z poglądami Rady Herefordshire. Gdyby zaniepokoiły Państwa jakiekolwiek treści znajdujące się na naszych stronach, prosimy o kontakt z Redaktorem strony na adres welcometoherefordshire@herefordshire.gov.uk

Prywatność

Nasza deklaracja prywatności opisuje zasady strony Witamy w Herefordshire wynikające z zaleceń Karty Zaufania Usług Publicznych.

Niniejsze warunki podlegają przepisom prawnym Anglii i Walii i są zgodnie z nimi interpretowane. Wszelkie spory wynikające z niniejszych warunków będą podlegać wyłącznej jurysdykcji sądów Anglii i Walii.

Powrót do góry