Zdjęcie z policją

Przemoc domowa

Co jest przemocą domową?

Państwo definiuje przemoc domową jako „wszelkie incydenty gróźb, przemocy lub nękania (psychologicznego, fizycznego, seksualnego, ekonomicznego lub emocjonalnego) między osobami dorosłymi, którzy żyją w związku partnerskim lub są członkami tej samej rodziny, niezależnie od płci i orientacji seksualnej". Dotyczy także zmuszania do małżeństwa i tzw. „zabójstw honorowych”.

Przemoc domowa może polegać – i często polega na szeregu obelżywych zachowań, z których nie wszystkie muszą być bezpośrednio agresywne.

Chociaż ofiarami przemocy domowej mogą być zarówno kobiety, jak i mężczyźni, te pierwsze są znacznie bardziej narażone na systematyczne i najpoważniejsze jej formy, włącznie z przemocą seksualną. Jest to zjawisko bardzo powszechne, 1 na 4 kobiety doświadcza tego w ciągu swojego życia. Przemoc domowa występuje też w związkach homo- czy biseksualnych lub transpłciowych i może być skierowana też przeciw innym członkom rodziny, także dzieciom.

Powrót do góry

Jak rozpoznać przemoc domową?

Co prawda każdy przypadek jest odrębny, istnieją wspólne elementy dla związków naznaczonych przemocą. Poniższa lista pomoże Tobie rozpoznać, czy Ty albo ktoś, kogo znasz, żyje w takim związku:

 

 • Destruktywna krytyka i słowne ubliżanie: np. krzyki, drwiny, oskarżanie, wyzwiska, werbalne groźby
 • Taktyka nacisków: dąsanie się, grożenie niedawaniem pieniędzy, wyłączeniem telefonu, zabraniem samochodu, popełnieniem samobójstwa, zabraniem dzieci, złożeniem na Ciebie skargi do instytucji socjalnych – jeżeli nie spełnisz żądań partnera odnośnie wychowania dzieci; opowiadanie rodzinie i przyjaciołom kłamstw o Tobie, wmawianie Tobie, że nie masz wyboru
 • Brak respektu: ustawiczne upokarzanie Ciebie przy innych, niesłuchanie Ciebie, nieodpowiadanie na Twoje pytania, przerywanie Tobie, gdy telefonujesz, zabieranie pieniędzy z Twojego portfela/portmonetki bez pytania, odmowa pomocy przy dzieciach czy pracach domowych
 • Nadużycie zaufania: kłamanie wobec Ciebie, nieprzekazywanie Tobie informacji, okazywanie zazdrości, zdradzanie Ciebie, niedotrzymywanie obietnic i wspólnych uzgodnień
 • Izolowanie: podłuchiwanie lub blokowanie rozmów telefonicznych, mówienie, dokąd wolno i dokąd nie wolno Tobie chodzić, uniemożliwianie Twoich kontaktów z przyjaciółmi czy rodziną
 • Nękanie: śledzenie i sprawdzanie Ciebie, otwieranie Twoich listów, ustawiczne sprawdzanie, kto do Ciebie dzwoni, zawstydzanie Ciebie przed innymi
 • Groźby: agresywna gestykulacja, wykorzystywanie przewagi fizycznej do zastraszania Ciebie, zakrzykiwanie Ciebie, niszczenie Twoich rzeczy, tłuczenie przedmiotów, walenie w ściany, destroying your possessions, breaking things, punching walls, wywijanie nożem czy pistoletem, grożenie zabiciem lub skrzywdzeniem Ciebie albo dzieci
 • Przemoc seksualna: zmuszanie siłą i groźbą czy zastraszaniem do współżycia płciowego, współżycie wtedy, gdy tego nie chcesz, upokarzające traktowanie z powodu orientacji seksualnej
 • Przemoc fizyczna: bicie pięścią czy otwartą dłonią, gryzienie, szczypanie, kopanie, wyrywanie włosów, pchanie, przypalanie, duszenie 
 • Wypieranie się: zaprzeczanie zarzutom złego traktowania, wmawianie Tobie, że sam(a) ponosisz winę za złe traktowanie, okazywanie przy innych dobroci i cierpliwości, płacz i błaganie Cię o przebaczenie, przyrzekanie, że to się już więcej nie zdarzy.

 

Z uwagi na to, że osoby dopuszczające się przemocy zwykle zachowują się na zewnątrz inaczej, niż na osobności, większość ludzi najczęściej nie zdaje sobie z niej sprawy. Czasem trudno jest uwierzyć, że ktoś, kto zachowuje się publicznie przyzwoicie, może nieludzko traktować swoją rodzinę. Obawa, że inni nie uwierzą, może dodatkowo utrudnić decyzję o zwróceniu się o pomoc.

Powrót do góry

Kto ponosi winę za przemoc domową?

Osoba dopuszczająca się jej. Zawsze. Nie ma usprawiedliwienia dla przemocy domowej. Użycie przemocy to wolny wybór, za który się jest odpowiedzialnym i za który się powinno ponieść konsekwencje. Nikt nie musi być napastnikiem. Każdy może wybrać alternatywę – zachowanie wolne od agresji i budowanie związku opartego na zaufaniu, uczciwości, poczuciu sprawiedliwości i respekcie.

Ofiara nigdy nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie napastnika. Napastnik będzie często uciekał się do obwiniania ofiary, chcąc w ten sposób się usprawiedliwić. To jest powtarzający się wzorzec postępowania – postępowania, które samo w sobie jest już maltretowaniem. Czasem napastnikowi uda się przekonać ofiarę o jej winie. Zwalanie winy na kogoś innego, na pożycie, dzieciństwo, zły stan zdrowia, uzależnienie od alkoholu czy narkotyków to sposób napastnika na uniknięcie osobistej odpowiedzialności za swoje czyny.

Także dzieci często czują się winne za przemoc, jest więc bardzo ważne, aby je przekonać o tym, że jest to błędne odczucie.

Powrót do góry

Czy przemoc domowa jest przestępstwem?

Nie istnieje jedno odrębne przestępstwo przemocy domowej. Natomiast jest wiele kategorii przestępstw, które można zdefiniować m.in. jako przemoc domową. Są to na przykład: napaść fizyczna, groźba zabicia, zadanie ran, usiłowanie uduszenia, nękanie, zastraszanie groźbą przemocy, gwałt, napaść na tle seksualnym i obnażenie.

Nie wszystkie formy przemocy domowej są uważane za nielegalne, np. niektóre przypadki przemocy o charakterze emocjonalnym. Jednak bez względu na to, czy popełniono przestępstwo, policja służy poradą i informacją, wskaże też w razie potrzeby odpowiednią instytucję.

Powrót do góry

Gdzie szukać pomocy?

 • W nagłych przypadkach dzwoń na policję – tel. 999
 • Aby zgłosić przestępstwo lub przypadek przemocy domowej, zadzwoń do centrali policji: 0300 333 3000
 • Pezpłatną, poufną poradę dla kobiet, a w razie potrzeby schronienie, oferuje West Mercia Women’s Aid – ich 24-godzinna infolinia, tel. 0800 783 1359 (bezpłatne połączenie)
 • Aby odbyć poufną, nieformalną rozmowę z policją, zadzwoń pod 01432 347393

Powrót do góry

Organizacje w Herefordshire

West Mercia Women’s Aid (WMWA) jest w Herefordshire główną organizacją wspierającą kobiety i dzieci dotknięte domową przemocą. W razie potrzeby zwykle istnieje możliwość skorzystania z usług tłumacza.

WMWA oferuje:

 

 • 24-godzinna pomoc telefoniczna – bezpłatne, poufne wsparcie, porada i bezpieczny nocleg. Te. 0800 783 1359.
 • Schronisko –kobiety i ich dzieci mogą skorzystać ze schroniska w Hereford w każdej chwili w ciągu dnia lub nocy, 365 dni w roku. Parter schroniska jest w pełni dostępny dla wózków inwalidzkich i kobiet/dzieci z ograniczoną możliwością poruszania się. Na parterze znajduje się sypialnia i łazienka dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Jeżeli schronisko w Hereford jest pełne lub kobieta musi opuścić ten rejon ze względu na  swoje bezpieczeństwo, istnieje możliwość skierowanie jej do innego schroniska. Każda osoba prosząca o schronienie otrzyma je.
 • Wszystkim kobietom i dzieciom udostępnia się informacje i wsparcie, a – za ich zgodą i na zasadzie poufności – porozumiewa się z urzędami ds. mieszkaniowych, służbami socjalnymi, policją, adwokatami itd., w celu umożliwienia rodzinom skorzystania z możliwości i  wsparcia tych organizacji.
 • Dzieci – schronisko posiada pomieszczenia do gier i zabaw oraz pracowników, których zadaniem jest pomoc matkom/opiekunkom w zaspokojeniu potrzeb ich dzieci.
 • Spotkania z kobietami, które potrzebują rozmowy twarzą w twarz; Zorganizowanie tymczasowego mieszkania – na krótko lub dłużej (do 2 lat) – w celu zminimalizowania skutków przemocy domowej i umożliwienia niezależnego życia.
 • Włączenie w życie społeczności – kursy i zajęcia grupowe dla ofiar przemocy domowej, których celem jest przywrócenie pewności siebie i poczucia własnej wartości, a także odprężenie i zabawa.
 • Możliwości dla ochotników – kobiety zainteresowane przeszkoleniem do ochotniczej pracy w WMWA mogą skontaktować się telefonicznie z biurem i umówić na nieformalną rozmowę.
 • WMWA organizuje szereg działań mających na celu uświadamianie problemu przemocy domowej i programów szkoleniowych, szczególnie w Herefordshire, ale też na arenie krajowej i międzynarodowej. Odgrywa też aktywną rolę jako członek Angielskiej Federacji Grup Pomocy Kobietom (Women’s Aid Federation of England).

Powrót do góry

Kontakt

West Mercia Women’s Aid
PO Box 74
Hereford 
HR4 9WB

Tel.:  01432 356146
24-hour helpline: 0800 783 1359
Fax: 01432 267325
Email: info@westmerciawomensaid.org
Internet: http://www.womensaid.org.uk/

Powrót do góry