Składanie zażaleń wobec Policji

Składanie zażaleń wobec Policji

Policja musi przestrzegać surowych zasad postępowania i zachowania wobec członków społeczeństwa. Od Policji oczekuje się:

 • Uczciwego, rzetelnego i prawego postępowania
 • Szacunku dla członków społeczeństwa i współpracowników
 • Unikania nadużywania władzy i praw nadanych funkcjonariuszom policji
 • Zachowania, które nie kompromituje i nie podważa zaufania, jakie społeczeństwo ma do służby policyjnej.

Masz prawo do złożenia zażalenia na funkcjonariusza Policji, jeżeli:

 • Uznasz, że zostałeś nieodpowiednio potraktowany
 • Byłeś świadkiem nieodpowiedniego potraktowania
 • Złe potraktowanie członka rodziny lub przyjaciela dotyczyło również Ciebie
 • Działasz w imieniu wymienionych powyżej osób za ich pisemną zgodą

W Okręgowej Policji Rejonu West Mercia istnieje Wydział ds. zasad profesjonalnego postępowania (Professional Standards Department) zajmujący się rozwiązywaniem, a w niektórych przypadkach wszczynaniem dochodzeń w sprawach zażaleń dotyczących zachowania się funkcjonariuszy policyjnych, osób zatrudnionych w Policji i funkcjonariuszy powołanych do reagowania w nagłych wypadkach.

Jeśli zamierzasz złożyć zażalenie dotyczące Policji, można tego dokonać na następujące sposoby:

 • Iść na lokalny posterunek policji
 • Wysłać e-mail na adres: professionalstandards.hq@westmercia.pnn.police.uk
 • Napisać do nas na adres: Professional Standards Department, West Mercia Constabulary, Hindlip Hall, Worcester WR3 8SP
 • Zatelefonować pod numer: 0300 333 3000

Ewentualnie wejdź na poniższy link, który zaprowadzi Cię na stronę Niezależnej Komisji ds. Rozpatrywania Zażaleń wobec Policji (Independent Police Complaints Commission (IPCC)), gdzie znajdziesz porady i szczegóły dotyczące składania zażaleń.

http://www.ipcc.gov.uk/en/Pages/your_complaint_.aspx

Powrót do góry