Photo of Widok z policyjnego samochodu w Herefordshire

Dyskryminacja

Dyskryminacja

Dyskryminacja przejawia się w naszym zachowaniu. Faworyzując jedną grupę osób dyskryminujemy inne. Niesprawiedliwe traktowanie osób nie należących do grup faworyzowanych jest nielegalne.

Na przykład jeżeli odmawia się Tobie możliwości wynajęcia mieszkania, zapisania dziecka do szkoły czy otwarcia konta w banku i odmowa ma związek z Twoją narodowością, jesteś dyskryminowany(a).

Powrót do góry

Zgłoś to!

Jeżeli czujesz, że się Ciebie dyskryminuje, zgłoś incydent – co się stało, gdzie i kiedy.

Istnieje szereg sposobów zgłoszenia:

1) Jeżeli to możliwe, zwróć się do osoby pełniącej w organizacji/instytucji funkcję kierowniczą.

2) Zgłoś incydent funkcjonariuszowi ds. umacniania równości rasowej (Race Equality Development Officer), który może pomóc w różny sposób:

  • udzieli bezpłatnej i niezależnej porady i wsparcia 
  • poinformuje o lokalnej sytuacji pod względem równości rasowej
  • skontaktuje Ciebie z innymi instytucjami/urzędami, przejmie rolę pośrednika
  • skontaktuje Ciebie z innymi osobami w okolicy, które doświadczyły podobnych problemów

3) udzieli wsparcia w przypadku skierowania sprawy do sądu powszechnego lub sądu pracy

Można się z nim skontaktować telefonicznie: 01432 267307 lub za pośrednictwem e-mail:equality@herefordshire.gov.uk.

4) Biuro Porad Obywatelskich (Citizens Advice Bureau) może udzielić porady o tym, co należy robić. W niektórych przypadkach może też zaoferować pomoc prawną i pomóc w skierowaniu sprawy do sądu powszechnego lub sądu pracy  Tel. 0870 126 4091.

5) Jeżeli incydent miał miejsce podczas pracy dla Rady Hrabstwa (Council) lub pobierania jej usług, zgłoś go natychmiast do działu Corporate Diversity Team, tel. 01432 260216,  e-mail:diversity@herefordshire.gov.uk.

Powrót do góry