Zdjęcie z pracy

Prawa pracowników/Zarobki

Krajowa płaca minimalna

Wszyscy pracownicy – włącznie z tymi zatrudnionymi w rolnictwie - są uprawnieni do otrzymywania co najmniej krajowej płacy minimalnej (national minimum wage).   Odnośne przepisy szczegółowo regulują, jakiego rodzaju świadczenia mogą być wliczone na poczet płycy minimalnej i okresy, za jakie trzeba wypłacać pracownikom zarobki.

Szczegółowe informacje można uzyskać dzwoniąc do infolinii nt. krajowej płacy minimalnej pod nr 0845 6000 678. Natomiast wskazówki odnośnie praw pracowników w różnych branżach zawiera strona directgov

Poniższa informacja jest jedynie streszczeniem głównych aspektów odpowiedzialności pracodawcy zatrudniającego zagranicznych pracowników. Dalsze informacje dotyczące praw pracowników zawiera  strona www.dti.gov.uk/er/index.htm; Kontakt: email: dti.enquiries@dti.gsi.gov.uk , tel. 020 7215 5000.

Powrót do góry

Godziny pracy i urlop

Rozporządzenia z 1998 r. o godzinach pracy (Working Time Regulations) wprowadziły szereg podstawowych praw i zabezpieczeń, np.:

 

  • Przeciętny tydzień pracy maksymalnie 48 godzin – tyle można wymagać od pracownika
  • Prawo do 11 godzin odpoczynku dziennie
  • Prawo do 1 dnia wolnego w tygodniu
  • Prawo do 20-minutowej przerwy regeneracyjnej dla pracujących 6 godzin i więcej
  • Prawo do 4 tygodni płatnego urlopu w roku

 

Należy też nadmienić, że pracownicy zatrudnieni na określony czas nie powinni być traktowani mniej korzystnie od pracowników stałych, chyba że jest to obiektywnie uzasadnione. Dalsze informacje na ten temat oraz odnośnie konkretnych branż zawiera broszura „A guide to the working time regulations” (Przewodnik po rozporządzeniach o godzinach pracy), zamówić ją można telefonicznie: 0845 6000 925 lubwww.dti.gov.uk/er/work_time_regs/wtr0.htm.

Powrót do góry

Podatki

Prawo wymaga od pracodawcy wydawania pracownikowi szczegółowego zaświadczenia w momencie wypłaty lub przedtem. Wynikać z niego powonna płaca brutto i płaca netto po potrąceniach.

Pracodawca jest zobowiązany do stosowania systemu PAYE - bieżącego potrącania podatków z wypłat pracowników i odprowadzania ich. Szczegółowe informacje o tym, ile potrącać i w jakich okolicznościach, zawiera broszura „Employer’s Further Guide to PAYE and National Insurance Contributions” (Szczegółowy informator dla pracodawców o systemie PAYE i i składkach na ubezpieczenia społeczne), dostępna na stronie internetowej  http://www.hmrc.gov.uk/guidance/, można zamówić też telefonicznie: 0845 6000 925.

Powrót do góry

Wynagrodzenie za okres urlopu i zasiłek chorobowy

All workers are entitled to holiday pay.  They are also entitled to sick pay if they meet the qualifying conditions.  All workers are entitled to four weeks paid leave excluding public holidays.  For further information log on to www.hmrc.gov.uk/employers/employee_sick.htm#2.

For further help on detailed issues related to employee rights contact the Inland Revenue:

 

  • New Business (less than 3 years) 0845 60 70 143
  • More experienced business 0845 7143 143

 

Website: www.inlandrevenue.gov.uk/bst or http://www.tiger.gov.uk/

Powrót do góry