Zdjęcie uczniów w klasie

Specjalne wymagania edukacyjne

Specjalne wymagania edukacyjne

Dziecko z trudnościami w nauce, które istotnie odstaje od ogółu rowieśników w tym samym wieku powinno mieć zapewnioną dodatkową pomoc. Pomoc taka powinna być równiez zapewniona w przypadku, jeśli jakiekolwiek upośledzenia dziecka ma wpływ na trudności z przyswajaniem przez nie wiedzy i korzystania z materiałow naukowych dostępnych dla dzieci w tym samym wieku, na tym samym obszarze.

Trudności w nauce wynikać mogą na przykład z :

 

  • Upośledzenia dziecka
  • Problemów środowiskowych
  • Trudności w nauce czytania

 

Dziecko nie kwalifikuje się jako wymagające pomocy w nauce z powodu używania w domu języka inengo niż w szkole.

W większości przypadków szkoła zadecyduje które z dzieci potrzebują dodatkowej pomocy  w nauce. Takie dzieci otrzymają oficjalną opinie, tzw. “A Statutory Assessment” wystawianą przez Local Education Authority, czyli odpowiednik Kuratorium Oświaty. Ubiegać się o nią można jeśli istnieją jakiekolwiek podejrzenia o problemy w nauce dziecka. W każdym przypadku zostanie przeprowadzona ekspertyza kwalifikująca. Jeśli zostanie ona rozpatrzona negatywnie, można sie od niej odwołać do wyższej instacji oświatowej,  tak zwanego Educational Needs Tribunal.

Jeżeli Local Education Authority zdecyduje rozpatrzyć wniosek, dostarczyć należy opinie o dziecku od:
 
a) lekarza
b) psychologa dziecięcego
c) pedagoga szkolnego
d) własną rodzica lub opiekuna

Rodzic lub opiekun ma prawo być obecny przy każdym badaniu dziecka. Jeżeli odmówi zdabania dziecka przez któregoś z ekspertów medycznych bądź szkolnych Local Education Authority może wystąpić do sądu o zgodę na przeprowadzenie danego badania.

Opinia własna rodzica lub opiekuna może zawierać opinie innych ekspertów, mających wcześniej kontakt z dzieckiem.

Na podstawie przeprowadzonej ekspertyzy Local Authority zadecyduje czy dziecko powinno być objęte specjalnymi uprawnieniami zawartymi w “A Statement of Special Educational Needs”. Jest to oficjalny dokument prawny, zawierający specyficzne normy i warunki, które powiny być zapewnione dla dziecka z problemami w nauce.

Orzeczenie powinno stwierdzać czy dziecko powinno nadal uczęszczać do tej samej szkoły. W większości przypadków zmiana szkoły nie jest zalecana.

Jeżeli uważasz decyzję za krzywdzącą, niesprawiedliwą i niezgodną ze stanem rzeczy, masz prawo odwołania się od niej do wyższej instancji instytucji oświaty.

Pomimo, iż staramy się zapewnić maksymalną aktualność pubikowanych informacji, nie powinny być one traktowane jako obowiązujące przepisy prawne. Zawarte tu informacje nie stanowią porady ani podstawy prawnej. Nie ponosimy odpowiedzialości za żadne rozbieżności wynikające z aktualnej sytuacji cywilno – prawnej. Zawarte tu informacje dotyczą wyłącznie mieszkańców bądź aktualnych rezydentów Anglii i Walii.

Powrót do góry

Linki pokrewne

Powrót do góry