Zdjęcie dziecka w klasie

Edukacja w wieku od 16 do 19 lat

Edukacja w wieku od 16 do 19 lat

Obowiązek szkolny w Wielkiej Brytanii wygasa w wieku 16 lat. Istnieje jednak szereg sposobów w jakich świeżo przybyła do kraju młodzież może kontynuować edukację ukończywszy 16 rok życia.

1)  Nauka na podbudowie szkoły sześcioklasowej 
Uczeń, który ukończył szóstą klasę może pozostać w tej samej szkole przez następne dwa lata, bądź zmienić szkolę na inną o podobnej podbudowie. Świeżo przybyli uczniowie mogą ubiegać się o miejsce w jednej z takich szkół. 

W Herefordshire istnieją 4 szkoły wyższe na podbudowie szkoły sześcioklasowej (czyli dla uczniów w wieku od 17 do 18 lat) oferujące możliwość uzyskania egzaminu dojrzałości, tak zwanego“A” level, oraz  w niektórych przypadkach kształcące zawodowo. Szkoły te to : Kington, Ledbury, Leominster and Ross-on-Wye.

2)  Edukacja w szkołe na podbudowie sześcioklasowej
Tego typu szkoły, określane również mianem szkół wyższych kształcą raczej w zakresie wiedzy ogólnej, niż w celu zdobycia umiejętności zawodowych.

Herefordshire Sixth Form College 

3)  Edukacja w collegu lub dalsza nauka
Większość świeżo przybyłej do Wielkiej Brytanii młodzieży powyżej 16 roku życia kontynuuje naukę zdobywając kwalifikacje zawodowe  bądź wykształcenie ogólne, a następnie podejmując studia wyższe. Niektóre ze szkół prowadzą również kursy ESOL, czyli kursy nauki języka angielskiego dla obcokrajowców. Patrz “Nauka języka angielskiego”.

4)  Edukacja wyższa
Na edukację wyższą (HE) składają się: Kursy Pierwszego Stopnia, Wyższe Egzaminy Państwowe oraz Dyplomy (HNC/HNDs).

 

Powrót do góry

Rekrutacja

Formularze aplikacyjne do wszelkich wspomnianych powyżej instytucji oświatowych powinny być składane bezpośrednio w danej placówce.

Powrót do góry

Opłaty

Przepisy dotyczące opłat są złożone. W większości przypadków różnią się one w zależności od statusu imigracyjnego, na podstawie którego młody człowiek przebywa w Wielkiej Brytanii, podjętej pracy zarobkowej, dodatkowych źródeł dochodu takich jak zasiłki czy stypenia rządowe.

Powrót do góry